Ngôn ngữ:
 
Mã sản phẩm: SA3D3TKA
 
Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo tủy sống
Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: SA3D3TKA
Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo tủy sống
Đơn vị tính: Cái
 • Mã sản phẩm: SA3D3TKA
   
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo tủy sống
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKTH4K
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP-13A
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3D5TK
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo bán cầu não người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3C4TK
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo tai người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3D6TK
   
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo tim người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STBN1VK
  Tên sản phẩm: Hộp tiêu bản nhân thể
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3M11KA
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo mắt người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: 80T8S0H
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành môn Sinh học lớp 8 (HS)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3M07KA
  Tên sản phẩm: Mô hình bộ xương người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3M16K
  Tên sản phẩm: Mô hình nửa cơ thể người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: 80C8S0H
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành môn Sinh học lớp 8 (GV)
 • Giá bán: Liên hệ