Ngôn ngữ:
Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi công bố thông tin về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/ĐKKD-ECI TĐLT6.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chiến lược mở hệ thống chuỗi siêu thị sách. Xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/05.2023_0001.pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo phát luật của Công ty. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Nghị quyết ĐHCĐ TN 2023_n.pdf ; /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/04.NQ.2023-ECI.pdf

Nghị quyết HĐQT và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/03.2023_0001.pdf ; /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2023 bổ sung_compressed.pdf
Công bố BCTC kiểm toán Công ty mẹ ,BCTC hợp nhất năm 2022 và Giải trình LNST năm 2022 so với LNST năm 2021
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố tới quý vị các thông tin sau:

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC công ty mẹ 2022.pdf và Giải trình LNST của Công ty mẹ năm 2022 so với LNST năm 2021. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST Công ty mẹ năm 2022.pdf

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC hợp nhất 2022.pdf và Giải trình LNST trên BCTC hợp nhất năm 2022 so với LNST năm 2021, xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST hợp nhất năm 2022.pdf
Các bài đã đăng:
bullet Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (17/02/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (10/02/2023)
bullet Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (30/01/2023)
bullet Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của công ty mẹ ,Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 202 (18/01/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (13/01/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/11/2022)
bullet Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật (26/10/2022)
bullet Công bố BCTC công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2022 cùng công văn giải trình LNST quý 3 năm 2022 (21/10/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan (17/10/2022)
bullet Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Loan (10/10/2022)
Xem các bài viết theo ngày calendar