Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Công văn giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022. Chi tiết tại  /Pictures/Anh_webcu/BCTC bán niên 2022.pdf và /Pictures/Anh_webcu/CV giải trình LNST 6T 2022.pdf
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (Mã CK: ECI) kính gửi quý cổ đông công ty Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Nội dung chi tiết tại 
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết thông qua ND ĐHĐCĐBT 2022.pdf
Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Sử Duy Bin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác Đơn xin từ nhiệm của ông Sử Duy Bin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị. Chi tiết tại đây/Pictures/Anh_webcu/109 CV-ECI.pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022. Chi tiết tại đây /Pictures/Anh_webcu/Báo cáo quản trị Công ty 6T 2022_0001.pdf
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 (20/07/2022)
bullet Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty con (19/07/2022)
bullet Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (08/07/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/07/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (07/07/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (01/07/2022)
bullet Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thơm giữ chức vụ Kế toán trưởng (08/06/2022)
bullet Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ECI (26/05/2022)
bullet Đính chính lần 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (25/05/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/05/2022)
Xem các bài viết theo ngày calendar