Ngôn ngữ:
 
Mã sản phẩm: 80T8S0H
Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành môn Sinh học lớp 8 (HS)
Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: 80T8S0H
Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành môn Sinh học lớp 8 (HS)
Đơn vị tính: Bộ
Gồm các dụng cụ sau:
Chân đế
Cốc thủy tinh 100ml
Cốc thủy tinh 250ml
Đèn cồn
Đũa thủy tinh
Giá ống nghiệm nhựa
Kẹp ống nghiệm inox
Khớp nối chữ thập
Móc thủy tinh
Nhiệt kế y tế
Ống hút có quả bóp cao su
Ống nghiệm
Trục inox
 • Mã sản phẩm: SA3D3TKA
   
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo tủy sống
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKTH4K
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP-13A
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3D5TK
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo bán cầu não người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3D6TK
   
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo tim người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3C4TK
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo tai người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STBN1VK
  Tên sản phẩm: Hộp tiêu bản nhân thể
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3M11KA
  Tên sản phẩm: Mô hình cấu tạo mắt người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: 80T8S0H
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành môn Sinh học lớp 8 (HS)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3M07KA
  Tên sản phẩm: Mô hình bộ xương người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SA3M16K
  Tên sản phẩm: Mô hình nửa cơ thể người
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: 80C8S0H
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành môn Sinh học lớp 8 (GV)
 • Giá bán: Liên hệ