Ngôn ngữ:
 
Mã sản phẩm: T3G01
Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 3 (GV)
Đơn vị tính: bộ
Giá bán: Liên hệ
Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 3 (GV):
- 195 chi tiết có gắn nam châm gồm có:
  + Thiết bị dạy hình thành số có 4 và 5 chữ số.
  + Thiết bị bảng nhân, bảng chia (6,7,8,9).
  + Bộ thẻ số và dấu phép tính.
  + Một số hình hình học.
  + Thiết bị dạy học đo diện tích.
  + Đồng hồ biểu diễn.
  + Compa giáo viên, Eke giáo viên, thước 0.5 m. 
 
 • Mã sản phẩm: T3H01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng học Toán lớp 3 (học sinh)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3G01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 3 (GV)
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: EDTEK02
  Tên sản phẩm: Eke vuông (30x40x50)cm
  Đơn vị tính: Chiếc
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: YTD5D
  Tên sản phẩm: Thước dây 20m
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: YDN4T
  Tên sản phẩm: Dây nhảy cá nhân
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: YDN5T
  Tên sản phẩm: Dây nhảy dài tập thể
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: YBC1T
  Tên sản phẩm: Bóng chuyền số 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: YCB3B
  Tên sản phẩm: Cột, bảng ném bóng rổ (Tiểu học)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: YBD3B
  Tên sản phẩm: Bóng đá số 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: DTCA2TB
  Tên sản phẩm: Compa nhôm (dùng cho giáo viên)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BIT123
  Tên sản phẩm: Bảng nỉ từ giáo viên lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: EKE09
  Tên sản phẩm: Thước nhôm 0.5m
 • Giá bán: Liên hệ