Ngôn ngữ:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 [ 30/01/2023 ]
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã chứng khoán: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. Chi tiết xem tại đây /Pictures/Anh_webcu/BC TH Quản trị Công ty 2022_0001.pdf
Các bài mới hơn:
bullet Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3 (27/02/2024)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (26/01/2024)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/01/2024)
bullet Báo cáo tài chính và Giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 của công ty mẹ (19/01/2024)
bullet Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 (19/01/2024)
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của công ty mẹ ,Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 202 (18/01/2023)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (07/04/2022)
bullet Báo cáo tài chính quý III năm 2021 (20/10/2021)
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021 (25/08/2021)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (05/05/2021)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (31/03/2021)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
bullet Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục trao tặng hàng trăm sản phẩm cho Chương trình Mottainai 2018 (13/05/2020)
bullet Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (20/02/2020)
Xem các bài viết theo ngày calendar