Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính quý III năm 2021 [ 20/10/2021 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI)
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2021
Các bài mới hơn:
bullet Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2024 (25/06/2024)
bullet Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 5 (24/06/2024)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 sau đính chính (22/05/2024)
bullet Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Văn Thịnh (15/05/2024)
bullet Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (27/04/2024)
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021 (25/08/2021)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (05/05/2021)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (31/03/2021)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
bullet Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục trao tặng hàng trăm sản phẩm cho Chương trình Mottainai 2018 (13/05/2020)
bullet Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý III năm 2019 (15/10/2019)
bullet Báo cáo danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước thời điểm 30/6/2019 (11/10/2019)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (11/10/2019)
Xem các bài viết theo ngày calendar