Ngôn ngữ:
Tin tức
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ECI!

Công ty CP Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) xin gửi tới quý cổ đông thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2024. Chi tiết xem tại:/Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Kí HĐKT BCTC năm 2024.pdf
Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 5
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 5. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/CV 258 Lùi thời gian trả cổ tức năm 2022 L5.pdf
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 sau đính chính
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 ( sau đính chính). Chi tiết xem tại: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Báo cáo tình hình quản trị năm 2023_sau đính chính.pdf
Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Văn Thịnh
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty CP Tập đoàn ECI gửi tới quý vị cổ đông thông tin về đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Văn Thịnh. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Đơn từ nhiệm Lưu Văn Thịnh.pdf
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ECI!

Công ty CP Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/CBTT - NQ DHDCD 2024.pdf
Giải trình về ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ECI!

Công ty CP Tập đoàn ECI gửi tới quý vị Giải trình về ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Giải trình dấu hiệu vi phạm.pdf và /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Biện pháp khắc phục CKBCB.pdf
Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi tới quý cổ đông Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Báo cáo HĐQT _0001.pdf
Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ECI

Công ty CP Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Tài liệu Họp ĐHĐCĐ 2023 BS.pdf
Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 4
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
 
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (Mã CK: ECI) công bố thông tin thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 4. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/CV lùi thời gian trả cổ tức L4.pdf
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024. Cụ thể như sau:
1. Báo cáo tài chính và Giải trình LNST quý 1 năm 2024 của công ty mẹ. Chi tiết xem tại
2. Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình LNST hợp nhất quý 1 năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/BCTC HN Q1.2024.pdf và /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Giải trình LNST Q1.2024 HN.pdf
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ