Ngôn ngữ:
Tin tức
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Công văn giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022. Chi tiết tại  /Pictures/Anh_webcu/BCTC bán niên 2022.pdf và /Pictures/Anh_webcu/CV giải trình LNST 6T 2022.pdf
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (Mã CK: ECI) kính gửi quý cổ đông công ty Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Nội dung chi tiết tại 
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết thông qua ND ĐHĐCĐBT 2022.pdf
Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Sử Duy Bin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác Đơn xin từ nhiệm của ông Sử Duy Bin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị. Chi tiết tại đây/Pictures/Anh_webcu/109 CV-ECI.pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022. Chi tiết tại đây /Pictures/Anh_webcu/Báo cáo quản trị Công ty 6T 2022_0001.pdf
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!
Công ty Cổ phần tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị Báo cáo tài chính và công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 năm 2022. Chi tiết tại  /Pictures/Anh_webcu/BCTC +CV Giải trình Q2.2022.pdf
Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty con
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và quý đối tác !
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty con là Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục ECI.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI)
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin kính gửi tới quý cổ đông của công ty: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI)
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI kính gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ