Ngôn ngữ:
Tin tức
Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyên tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Hủy bỏ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Thông báo Hủy NĐKCC+NQHĐQT 2023_0001.pdf
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) công bố thông tin về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Đăng ký ngày cuối cùng để TH quyền nhận cổ tức 2022_0001.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý vị Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/NQHĐQT+TLBS HỌP ĐHCĐBT 2023.pdf
Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý vị thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, chi tiết xem tại: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/TB mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ BT năm 2023_0001.pdf
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Đỗ Thị Thơm và bà Phạm Ngọc Huyền
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Đỗ Thị Thơm và bà Phạm Ngọc Huyền. Chi tiết xem tại:  /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/231020142854.pdf và /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/231020142911.pdf
Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi Báo cáo tài chính công ty mẹ,báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2023. Chi tiết như sau:
1. Báo cáo tài chính và Giải trình LNST của công ty mẹ quý 3 năm 2023, xem tại:
2. Báo cáo tài chính và Giải trình LNST hợp nhất quý 3 năm 2023, xem tại
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Đinh Thị Khánh Ly
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) công bố Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đinh Thị Khánh Ly. Chi tiết xem tại: /Pictures/Anh_webcu/CBTT giao dịch qua ngưỡng 1% - Đ.T.K.LY.pdf
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Bà Phạm Thị Hinh
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của bà Phạm Thị Hinh. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BC Pham Thi Hinh_0001.pdf
Công bố thông tin cổ đông Đinh Thị Khánh Ly trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên
Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) công bố thông tin bà Đinh Thị Khánh Ly trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/bc cđl Đ.T.K.LY.pdf
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Đỗ Thị Thơm - Kế toán trưởng
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi thông báo về thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Đỗ Thị Thơm - Kế toán trưởng. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/CBTT Thom.pdf
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ