Ngôn ngữ:
Tin tức
Báo cáo thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin công bố báo cáo thường niên năm 2022, chi tiết xem tại/Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Báo cáo thường niên năm 2022_n.pdf
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 và Bản giải trình sự thay đổi LNST Q1 năm 2023 so với Q1 năm 20
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

 Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin gửi tới quý vị thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty mẹ , Báo cáo tài chính hợp nhất và Bản giải trình chênh lệch lợi nhuận. Chi tiết như sau:
1. Xem Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 của Công ty mẹ tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC Q1.2023 mẹ.pdf ; Giải trình Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST Q1.2023 cty mẹ.pdf
Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi công bố thông tin về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/ĐKKD-ECI TĐLT6.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chiến lược mở hệ thống chuỗi siêu thị sách. Xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/05.2023_0001.pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo phát luật của Công ty. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Nghị quyết ĐHCĐ TN 2023_n.pdf ; /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/04.NQ.2023-ECI.pdf

Nghị quyết HĐQT và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/03.2023_0001.pdf ; /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2023 bổ sung_compressed.pdf
Công bố BCTC kiểm toán Công ty mẹ ,BCTC hợp nhất năm 2022 và Giải trình LNST năm 2022 so với LNST năm 2021
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố tới quý vị các thông tin sau:

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC công ty mẹ 2022.pdf và Giải trình LNST của Công ty mẹ năm 2022 so với LNST năm 2021. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST Công ty mẹ năm 2022.pdf

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC hợp nhất 2022.pdf và Giải trình LNST trên BCTC hợp nhất năm 2022 so với LNST năm 2021, xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST hợp nhất năm 2022.pdf
Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK; ECI) xin công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/CBTT Đơn xin từ nhiệm Nguyễn Quốc Việt.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị, chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/02.2023.pdf ; Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết xem tại 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã chứng khoán: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. Chi tiết xem tại đây /Pictures/Anh_webcu/BC TH Quản trị Công ty 2022_0001.pdf
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ