Ngôn ngữ:
Tin tức
Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/CV lùi thời gian trả cổ tức L3.pdf
Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần tập đoàn ECI ( mã CK: ECI) công bố báo cáo công tác kiểm toán nội bộ công ty. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ.pdf
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã CK: ECI) công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Báo cáo THQT công ty 2023 -rút gọn.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai cho bà Phạm Ngọc Huyền tạm ứng để đặt cọc mua cổ phần của Công ty TNHH Thảo Tiến và vay tiền ở Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI, chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/01.2024.NQ-HDQT.pdf
Báo cáo tài chính và Giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 của công ty mẹ
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
 Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính và Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 của công ty mẹ. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC Quý 4 năm 2023 Cty mẹ.pdf/Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST Q4.2023 cty mẹ.pdf
Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/BCTC Q4.2023 HN.pdf/Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Giải trình LNST Q4.2023 HN.pdf
Thông báo về việc lùi thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 2
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã CK: ECI) công bố thông tin về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 2. Chi tiết xem tại: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/CV lùi thời gian trả cổ tức L2.pdf
Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi thông báo tới quý cổ đông về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/CBTT lùi TG trả CT 2023.pdf
Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyên tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Hủy bỏ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Thông báo Hủy NĐKCC+NQHĐQT 2023_0001.pdf
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) công bố thông tin về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Đăng ký ngày cuối cùng để TH quyền nhận cổ tức 2022_0001.pdf
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ