Ngôn ngữ:
 
Mã sản phẩm: H1MBC1B
Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: H1MBC1B
Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
Đơn vị tính: Hộp
Bao gồm: Các mẫu vật được gắn trên bảng có kích thước (200x320)mm, dưới mỗi mẫu vật có ghi chú gồm: Săm, lốp, băng tải, đệm cao su, bóng bay, dây cao su, gioăng máy... 
 • Mã sản phẩm: H2D9T1B
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành môn Hóa học lớp 9 (GV+HS)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC2B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu phân bón hóa học
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC4B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu chất dẻo
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H0MPC1B
  Tên sản phẩm: Mô hình phân tử dạng đặc
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC3B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các sản phẩm từ dầu mỏ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: HOMPT1B
  Tên sản phẩm: Mô hình phân tử dạng rỗng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ