Ngôn ngữ:
 • Mã sản phẩm: H2D9T1B
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành môn Hóa học lớp 9 (GV+HS)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC2B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu phân bón hóa học
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC4B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu chất dẻo
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H0MPC1B
  Tên sản phẩm: Mô hình phân tử dạng đặc
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC3B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các sản phẩm từ dầu mỏ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: HOMPT1B
  Tên sản phẩm: Mô hình phân tử dạng rỗng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ