Ngôn ngữ:
 
Mã: SCC02
Tên sản phẩm: Bác Hồ của chúng em
Tác giả: TS. Chu Đức Tính, Th.S Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Hường
Giá bán: Liên hệ
Mã: SCC02
Tên sản phẩm: Bác Hồ của chúng em
Tác giả: TS. Chu Đức Tính, Th.S Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Hường
Khuôn khổ (cm): 25,5 x 24
Đơn vị tính: cuốn (116 trang)
 • Mã: SCC01
  Tên sản phẩm: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Huy, TS. Nguyễn Quý Thao, TS. Lê Huy Đại, Vũ Xuân Thảo
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: STD02
  Tên sản phẩm: Kỳ quan hang động Việt Nam
  Tác giả: Tập thể các tác giả
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã: SCC02
  Tên sản phẩm: Bác Hồ của chúng em
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính, Th.S Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Hường
 • Giá bán: Liên hệ