Ngôn ngữ:
Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty con [ 19/07/2022 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và quý đối tác !
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty con là Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục ECI.
Các bài mới hơn:
bullet Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật (26/10/2022)
bullet Công bố BCTC công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2022 cùng công văn giải trình LNST quý 3 năm 2022 (21/10/2022)
bullet Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Loan (10/10/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (31/08/2022)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (30/08/2022)
Các bài đã đăng:
bullet Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (08/07/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/07/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (07/07/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (01/07/2022)
bullet Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thơm giữ chức vụ Kế toán trưởng (08/06/2022)
bullet Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ECI (26/05/2022)
bullet Đính chính lần 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (25/05/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/05/2022)
bullet Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mẫu dấu (09/05/2022)
bullet Thay đổi nhân sự (06/05/2022)
Xem các bài viết theo ngày calendar