Ngôn ngữ:
Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thơm giữ chức vụ Kế toán trưởng [ 08/06/2022 ]
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. /Pictures/CongboTT/Thay đổi KTT - Đỗ Thị Thơm.pdf
Các bài mới hơn:
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (13/01/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/11/2022)
bullet Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật (26/10/2022)
bullet Công bố BCTC công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2022 cùng công văn giải trình LNST quý 3 năm 2022 (21/10/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan (17/10/2022)
Các bài đã đăng:
bullet Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ECI (26/05/2022)
bullet Đính chính lần 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (25/05/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/05/2022)
bullet Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mẫu dấu (09/05/2022)
bullet Thay đổi nhân sự (06/05/2022)
bullet Công bố đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (04/05/2022)
bullet Công bố thông tin thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS, bổ nhiệm Tổng Giám đốc (27/04/2022)
bullet Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (27/04/2022)
bullet Tài liệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025 (22/04/2022)
bullet Công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022 (18/04/2022)
Xem các bài viết theo ngày calendar