Ngôn ngữ:
 
Mã sản phẩm: ZPV25T2
Tên sản phẩm: Que chỉ ăng-ten
Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: ZPV25T2
Tên sản phẩm: Que (bút) chỉ ăng-ten
Đơn vị tính: Chiếc
  • Mã sản phẩm: ZPV25T2
    Tên sản phẩm: Que chỉ ăng-ten
  • Giá bán: Liên hệ