Ngôn ngữ:
 
Mã sản phẩm: CDR08
Tên sản phẩm: Tài liệu hộ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 8
Tác giả: TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
Đơn vị tính: Bộ (2 đĩa/ bộ)
Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: CDR08
Tên sản phẩm: Tài liệu hộ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 8
Tác giả: TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
Đơn vị tính: Bộ (2 đĩa/ bộ)
 • Mã sản phẩm: CDR09
  Tên sản phẩm: Tài liệu hỗ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 9
  Tác giả: TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
  Đơn vị tính: Bộ (2 đĩa/bộ)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: CDR07
  Tên sản phẩm: Tài liệu hỗ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 7
  Tác giả : TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
  Đơn vị tính : Bộ ( 2 đĩa/ bộ)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: CDR08
  Tên sản phẩm: Tài liệu hộ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 8
  Tác giả: TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
  Đơn vị tính: Bộ (2 đĩa/ bộ)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: CDR06
  Tên sản phẩm: Tài liệu hỗ trợ dạy và học Lịch sử THCS lớp 6
  Tác giả: TS. Trần Thuận - ThS. Nguyễn Thị Huê
  Đơn vị tính : bộ ( 2 đĩa /bộ)
 • Giá bán: Liên hệ