Ngôn ngữ:
Thông báo lưu ký chứng khoán [ 01/03/2009 ]

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

V/v: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký

lưu ký chứng khoán tập trung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o------

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ngày 03/10/2008.

- Để hoàn chỉnh hồ sơ niêm yết cổ phiếu theo qui định của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung.

Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng thông báo việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội như sau:

Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết: 1.860.000 cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 18.600.000.000 đồng

I. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h ngày 12/2/2009.

2. Quý cố đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy đề nghị chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trước 16h ngày 12/2/2009.

3. Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội. Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 16h ngày 12/2/2009.

4. Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

II. THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU KÝ TẬP TRUNG

1. Cổ đông đã nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và hiện tại chưa mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục bắt đầu từ ngày 12/1/2009 đến 16h ngày 20/1/2009 hoặc đến làm thủ tục trực tiếp tại CTCP Chứng khoán Thăng Long.

Công ty sẽ có thông báo cho Quý cổ đông sau chi tiết về ngày đến lưu ký qua website của Công ty http://www.bandotranhanh.vn/, qua website của tổ chức tư vấn http://www.thanglongsc.com.vn/.

2. Khi đi lưu ký

- Cổ đông là cá nhân hồ sơ bao gồm: Sổ cổ đông; CMND (bản gốc và 01 bản photo).

- Cổ đông là pháp nhân hồ sơ bao gồm: Sổ cổ đông, 1 Giấy đăng ký kinh doanh có công chứng, Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức, CMND của người được ủy quyền( bản gốc và 01 bản photo)

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ THEO ĐỊA CHỈ SAU:

1. Đơn vị thông báo:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Địa chỉ : 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 08.38213786 Fax : 04.39711404

2. Đơn vị tư vấn niêm yết:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG (TSC)

Trụ sở chính

Địa chỉ : Tầng 6, Tòa nhà Toseco, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : (+84.4) 37262600 ext 6610 Fax : (+84.4) 37262601

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Petro Việt Nam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận I, TP HCM

Điện thoại : (+84.8) 39106411 Fax : (+84.8) 39106412

PGD Lý Nam Đế

Địa chỉ: 14c Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PGD Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ: 126 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

PGD Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: Số 2 Tôn Đức Thắng, Q 1, TP HCM

Trân trọng thông báo./.

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Thị Hồng Loan

 

Các bài mới hơn:
bullet Cơ cấu tổ chức (15/04/2016)
bullet Quá trình thành lập và phát triển (23/09/2012)
Xem các bài viết theo ngày calendar