Ngôn ngữ:
Cơ cấu tổ chức [ 15/04/2016 ]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Chủ tịch HĐQT: Phan Xuân Thành
 
- Ủy viên HĐQT: Ngô Trọng Vinh, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Trọng Hà, Đặng Thị Như
 
 
BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG:

- Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Loan

   Điện thoại: (04) 39713947 - 0913233771

   Fax: (04) 39711404

- Phó Giám đốc phụ trách biên tập: 

   Điện thoại:
 
- Kế toán trưởng: Đặng Thị Như

   Điện thoại: (04) 38213786 - 0906006660

   Fax: (04) 38213786
 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG:

1. Phòng Khoa học Kĩ thuật Bản đồ

   Trưởng phòng: Cao Văn Dũng
 
   Điện thoại: (04) 39711204
 
2. Phòng Công nghệ Bản đồ

   Trưởng phòng: Phạm Văn Hải

   Điện thoại: (04) 39728145 - 0912930912
 
3. Phòng Tranh ảnh Giáo dục

   Trưởng phòng: Trần Thanh Hiếu

   Điện thoại: (04) 39717831 - 0912101352

4. Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp

   Trưởng phòng: Bùi Xuân Sơn

   Điện thoại: (04) 39726073 - 0913234633

5. Phòng Kế toán - Tài vụ

   Kế toán trưởng: Đặng Thị Như

   Điện thoại: (04) 38213786 - 0906006660

6. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

   Phó phòng: Hoàng Mai Diệp
 
   Điện thoại: (04) 39715282 - (04) 39711146
 
   Fax: (04) 39718847 - 39716096

7. Tổ Chuyên gia khoa học: Điện thoại: (04) 39711204

   PGS. TS Ngô Đạt Tam
 
   GS.TS Lê Thông

   PGS. TS Lê Huỳnh

   PGS. TS Nguyễn Trần Cầu

   Nhà giáo Vũ Xuân Thảo

Mọi liên hệ xin gửi về :

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

- Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (04) 39711146 - 39716096 - 39713947

- Fax: (04) 39718847 - 39716096 - 39711404

- Website: www.bandotranhanh.vn ; E-mail: bandotranhanhgiaoduc@gmail.com

Miền Trung: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

   62 Nguyễn Chí Thanh - TP. Đà Nẵng

   Điện thoại: (0511) 3825435 - Fax: (0511) 3889327

Miền Nam: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh

   240 Trần Bình Trọng - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: (08) 38323557 - Fax (08) 38307141

Công ty Cổ phần Học liệu

   240 Trần Bình Trọng - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: (08) 38397712 - Fax (08) 38303005

Các bài đã đăng:
bullet Quá trình thành lập và phát triển (23/09/2012)
bullet Thông báo lưu ký chứng khoán (01/03/2009)
Xem các bài viết theo ngày calendar