Ngôn ngữ:
Cơ cấu tổ chức [ 15/04/2016 ]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Chủ tịch HĐQT: Ngô Trọng Vinh
 
- Ủy viên HĐQT: Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Nguyễn Trọng Hà, Đặng Thị Như
 
 
BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG:

- Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Loan

   Điện thoại: (024) 39713947

   Fax: (024) 39711404

- Phó Giám đốc phụ trách biên tập: Cao Văn Dũng

   Điện thoại: (024) 39711204

- Phó Giám đốc: Trần Ngọc Điệp

   Điện thoại: (024) 39728145
 
- Kế toán trưởng: Đặng Thị Như

   Điện thoại: (024) 38213786

   Fax: (024) 38213786
 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG:

1. Phòng Biên tập

   Trưởng phòng: Cao Văn Dũng
 
   Điện thoại: (024) 39711204
 
2. Phòng Kế toán - Tài vụ

   Kế toán trưởng: Đặng Thị Như

   Điện thoại: (024) 38213786

3. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

   Trưởng phòng: Hoàng Mai Diệp
 
   Điện thoại: (024) 39715282 - (024) 39711146
 
   Fax: (024) 39718847 - 39716096

4. Tổ Chuyên gia khoa học: Điện thoại: (024) 39711204

   PGS. TS Ngô Đạt Tam
 
   GS.TS Lê Thông

   PGS. TS Lê Huỳnh

   Nhà giáo Vũ Xuân Thảo

Mọi liên hệ xin gửi về :

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

- Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (024) 39711146 - 39716096 - 39713947

- Fax: (024) 39718847 - 39716096 - 39711404

- Website: www.bandotranhanh.vn ; E-mail: bandotranhanhgiaoduc@gmail.com

Miền Trung: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

   78 Pasteur - Phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

   Điện thoại: (0236) 3886497 - Fax: (0236) 3887793

Miền Nam: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh

   363 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: (028) 38323557 - Fax (028) 38307141

Công ty Cổ phần Học liệu

   240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: (028) 38397712 - Fax (028) 38303005

Các bài đã đăng:
bullet Quá trình thành lập và phát triển (23/09/2012)
bullet Thông báo lưu ký chứng khoán (01/03/2009)
Xem các bài viết theo ngày calendar