Ngôn ngữ:
Tin tức
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MXK: ECI)
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 là ngày 12/03/2018. Nội dung cụ thể như sau:
Sản phẩm đặc trưng