Ngôn ngữ:
Nghị quyết Hội đồng quản trị [ 24/05/2022 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, quý khách hàng và các đối tác. Hội đồng quản trị Công ty xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
Các bài mới hơn:
bullet Báo cáo thường niên năm 2022 (22/04/2023)
bullet Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 và Bản giải trình sự thay đổi LNST Q1 năm 2023 so với Q1 năm 20 (20/04/2023)
bullet Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (24/03/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/03/2023)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/03/2023)
Các bài đã đăng:
bullet Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trao tặng Nhà tình nghĩa tại xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (06/12/2011)
bullet Đoàn TNCSHCM Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tặng quà cho các cháu nhà trẻ Hy Vọng (03/11/2011)
Xem các bài viết theo ngày calendar